< 04-05-2018 - 09:13

Ekstra forholdsregler i forbindelse med modtagelse af hopper til inseminering på Blue Hors

I forbindelse med tilfælde af Herpesvirus på Fyn har vi følgende procedure ved modtagelse af hopper til inseminering på Blue Hors.

Blue Hors opfordrer til at undlade unødvendig transport af heste, og alle hesteejere opfordres til i den nuværende situation at udvise stor betænksomhed.

 

Vi anser stadig transport af hopper til inseminering som en nødvendighed. Hopper modtages dog kun til inseminering på Blue Hors, såfremt de kommer fra stalde, hvor ejer erklærer, at der ikke har været smitterisiko.

 

På Blue Hors bliver hestens almen tilstand dagligt vurderet, og derudover tages der temperatur på heste, der virker nedstemte, går fra foderet eller på anden måde udviser ændret adfærd.

 

I det tilfælde at en hest udvikler feber, har vi mulighed for at tage en karantænestald i brug, således at hesten opstaldes isoleret og ikke forlader Blue Hors, før den har været feberfri efter SEGES´retningslinier.

 

Hingstestation og konkurrencestald har på Blue Hors altid været selvstændige adskilte enheder. Vi er i den nuværende situation yderligere opmærksomme på, at samkvem mellem enhederne ikke forekommer (selvstændigt personale, tøjskifte, etc.).

 

Konkurrence-/rideheste og hopper til inseminering står således opstaldet i forskellige stalde. Ligeledes benyttes forskellige luftefolde.

 

Vores næste planlagte arrangement er følaften i maj. Gennemførelsen er naturligvis afhængig af udviklingen af smittesituationen i Danmark i den nærmeste fremtid.

 

 

Ditte Maria Pedersen, Dyrlæge Blue Hors

Jesper Møller Nielsen, Dyrlæge Ansager Dyrehospital

<