Rytterinformation

Stævneledelse:
Astrid Risvig og Lene Mikkelsen

Stævnejury:
Nedsættes ved stævnet

Stævnenummer og armbånd:
Husk at hente dine rytter armbånd i sekretariatet.
Stævnenummer skal bæres synligt under hele stævnet og medbringes af rytteren.

Vaccination og hestepas:
Skal kunne forevises på forlangende.

Sidste rettidige frameldingsfrist:
Mandag den 14. november 2016.
DRF's reglement vedrørende tilbagebetaling er gældende.
Ved framelding efter denne dato refunderes intet uanset årsag.

Sekretariatet
Åbningstider: 1 time før første start - 1 time efter sidste start
Astrid tlf.: 22 99 86 36
Lene tlf.: 22 83 39 77

Opstaldning:
Ankomst til stævnestalden onsdag fra kl. 14.00.
Staldplan - kommer i ugen op til stævnet. Se www.bluehors.dk
Staldene er kun åbne for de heste, hvor der er bestilt opstaldning.
For heste uden opstaldning vil der være mulighed opsadling i anvist hal.

Staldansvarlig:
Er der problemer med opstaldningen, så kontakt Martin Klavsen på tlf. 40 11 45 08 eller Ditte Pedersen på tlf. 3070 7906

Af- og pålæsning:
Der kan læsses af og på ved stævnestaldene. Se oversigtskort. Staldvagten vil være og tage imod jer.

Parkering:
Der er ingen parkering for personbiler ved staldområdet. Parkering ved staldområdet er forbeholdt lastbiler og hestetrailere. Alle personbiler henvises til parkeringspladsen overfor hovedindgangen – følg skiltningen

Spåner og halm:
Der kan købes hø og ekstra spåner. Yderligere info: se infotavlen i staldområdet.

Lodtrækning Bundgård Byg Cup finalen:
Lodtrækning til Int. I foregår i sekretariatet fredag kl. 17.00 og til kür finalen umiddelbart efter præmieoverrækkelsen i Int. I.

Opvarmning:
Der er mulighed for opvarmning i ridehallen i tilknytning til opvisningshallen (20 x 60 m)

Præmieoverrækkelse:
Foregår umiddelbart efter klassens afslutning i opvisningshallen. Den vindende rytter til hest, resten af de placerede ryttere til fods. Af hensyn til tidsplanen bedes I holde Jer klar.

Særligt vedrørende præmieoverrækkelse i Bundgård Byg Cup:
Int. 1: De 10 bedst placerede ryttere til fods.
Finalen: Alle 15 deltagende ryttere til hest umiddelbart efter det samlede resultat foreligger.

Stævnesmed og dyrlægevagt:
Dyrlægevagt: Ansager Dyrehospital, tlf. 75 29 70 66.
Stævnesmed: 17.-19. nov. indtil kl. 1700: Brian Møller, tlf. +45 40 29 30 19
19. nov. fra kl. 1700 – 20. nov. kl. 1700: Gert Buchhave,tlf. +45 40 45 34 33

Hunde:
Hunde er meget velkomne på udendørsarealerne, men skal føres i snor. Husk posen. Hunde har ikke adgang i hallerne.

Lydprøve:
Lydprøven til Bundgård Byg Cup finalen samt CDI3* Grand Prix Free Style vil blive afholdt lørdag umiddelbart efter sidste klasses afslutning. Musikken bedes afleveret i sekretariatet.

Ridetid i opvisningshallen.
Se tidspunkter på: live.rideforbund.dk
Der er ikke mulighed for træning i opvarmningshallen under konkurrencerne. Der henvises til træningshallen (20 x 40 m.)
Ingen trækning eller longering af heste i opvarmningshallen.

Forsikring:
Blue Hors gør opmærksom på, at de ikke hæfter for skader og tyveri i forbindelse med stævnet.