BEDÆKNINGSBETINGELSER

Blue Hors er godkendt EU-hingstestation

Bedækningssæsonen slutter 15. august 2017

Inseminering på Blue Hors
Alle hopper der tilføres Blue Hors og Stutteri Ask hingste, kan opstaldes på Blue Hors’ ejendom, Korshøjgaard, efter aftale med Blue Hors. Hopperne opstaldes i lyse, rummelige bokse.

Opstaldningen sker for ejerens regning og risiko. Blue Hors og Stutteri Ask fra­skriver sig alt ansvar i tilfælde af skader, ulykker eller lign. Dyrlæge bliver rekvireret efter aftale med hoppeejeren, dog med den undtagelse, at dyrlæge bliver tilkaldt for ejers regning ved akut sygdom. Scanning bliver foretaget efter aftale.

Prisen er 600,- kr. + moms, hvis hoppen scannes drægtig.
Derefter kontrolscannes der inden 15. august uden beregning.

Når hopperne er opstaldet hos Blue Hors, er inseminering
med frisk sæd ikke forbundet med yderligere omkostninger.

Ved inseminering med frossen sæd betales ALLE omkostninger af HOPPEEJER.

Kontakt
Ringer man i bedækningssæsonen for at høre til sin hoppe, hvis denne står
til inseminering på Blue Hors, bedes man venligst ringe EFTER klokken 14.00.
Dette gælder dagene mandag, onsdag, fredag og lørdag.
Hoppestald telefon +45 76 41 36 24.

Sædbestilling
Lene Hansen
Tlf. +45 7641 3615
Sædbestilling
Lene Hansen
Tlf. +45 7641 3615
Sædbestilling
Susanne Møller
 Tlf. +45 7641 3612
Sædbestilling
Susanne Møller
Tlf. +45 7641 3612
Avlsmanager / Hesteinseminør
Martin Klavsen
Tlf. +45 7641 3624 / +45 2912 0509
Avlsmanager / Hesteinseminør
Martin Klavsen
Tlf. +45 7641 3624 / +45 2912 0509
Avlskonsulent / Hesteinseminør
Karsten Petersen
 Tlf. +45 7641 3623 / +45 2244 6513
Avlskonsulent / Hesteinseminør
Karsten Petersen
Tlf. +45 7641 3623 / +45 2244 6513

Betalingsbetingelser

Første rate forfalder ved første inseminering. Anden rate forfalder 70 dage efter, såfremt der ikke foreligger negativ drægtighedsundersøgelse. Det er hoppeejers pligt at meddele Blue Hors/Stutteri Ask, hvis ikke hoppen er drægtig.

PS. ”Nye avlere” skal være opmærksom på, at hvis hoppen ikke bliver drægtig i 1. insemineringsperiode kan hoppen insemineres igen uden at man skal betale endnu en 1. rate. (1. rate er et engangsbeløb). Dette gælder for indeværende bedækningssæson.

Såfremt inseminering ønskes indberettet i et andet avlsforbund end
Dansk Varmblod, er det hoppeejers pligt at fremskaffe et “Deckschein”.

Til alle priser skal lægges pris for bedækningsattest samt moms.
Sædbokse skal returneres.

Opstaldningspris pr. dag 125,- kr. + moms.

Der gives rabat på bedækningsprisen som følger:
Ved 4 egne hopper pr. sæson gives 10% rabat, som fratrækkes på 2. rate.
Ved 6 egne hopper eller mere gives 15% rabat, som fratrækkes på 2. rate.

Bedækningssæsonen slutter 15. august.

Hopper der bliver insemineret første gang efter 15. juli 2017
og ikke bliver drægtige, får første rate overført til 2018.

FOR NOGLE HINGSTE KAN DER VÆRE TALE OM FRAVÆR PGA. STÆVNEDELTAGELSE. HOPPER VIL DA KUN KUNNE INSEMINERES MED FROSTSÆD. INSEMINATIONSOMKOSTNINGERNE VED FROSTSÆD BETALES AF HOPPEEJER.

Transportsæd

Ønskes hoppen insemineret hjemme, kan kølesæd tilsendes eller afhentes
efter nærmere aftale. Transportsæd kan bestilles: Mandag, onsdag, fredag og lørdag mellem kl. 8.00 – 9.00 på telefon +45 75 88 39 11 / +45 76 41 36 15.

Ønskes hoppen insemineret hjemme,
kan kølesæd tilsendes eller afhentes efter nærmere aftale.

FORRETNINGSBETINGELSER FOR TRANSPORTSÆD
Alle omkostninger dvs. insemineringsomkostningerne og fragt betales af hoppeejer.

Ved forsendelse af transportsæd varierer fragtomkostningerne.
Dag til dag levering til adressen: 200,- kr. + moms pr. sæddosis.
Kurér fragtbil (Jylland, Fyn og Sjælland): 300,- kr. + moms pr. sæddosis.
(Kun i perioden 1/4 – 15/8 2017).
Prisen er inkl. returnering af sædbokse til afsætningssted.

Afsætningssteder kan ses her


Der leveres kølesæd mandag, onsdag, fredag og lørdag på faste leveringssteder
i Danmark (Jylland, Fyn og Sjælland) for KUN 300,- kr. + moms pr. sæddosis.
Dvs. at sæden leveres samme dag, som den er tappet.
Prisen er inkl. returnering af sædbokse.

EMBRYO TRANSFER
Hvis hoppeejer ønsker at benytte sig af embryo transfer, skal dette meddeles ved
1. sædbestilling. Ved succesfuld skylning af flere embryoner, forfalder yderligere en 1. rate og efterfølgende en 2. rate, når rugehoppen er konstateret drægtig på 70 dage. Ved nedfrysning af embryoner forfalder både 1. og 2. rate. Det er hoppeejers pligt at dokumentere alle skylninger uanset resultat.

FROSSEN SÆD
Inseminering med frossen sæd, foregår udelukkende hos de dyrlæger anført på denne side. Alle omkostninger forbundet hermed betales af hoppeejer.