BEDÆKNINGSBETINGELSER

Blue Hors er godkendt EU-hingstestation

Bedækningssæsonen slutter 15. august 2019

INSEMINERING PÅ BLUE HORS
Alle hopper, der tilføres Blue Hors og Stutteri Ask hingste,
kan opstaldes på Blue Hors’ ejendom, Korshøjgaard, efter aftale
med Blue Hors. Hopperne opstaldes i lyse, rummelige bokse.

RISIKO
Opstaldningen sker for ejerens regning og risiko. Blue Hors og Stutteri Ask fraskriver sig alt ansvar i tilfælde af skader, ulykker eller lign. Hoppeejer er fuldt bekendt med at hoppeejers hoppe ikke er dækket af Blue Hors/Stutteri Asks forsikring.

Skulle hoppen i opstaldningsperioden få brug for behandling af dyrlæge,
vil Blue Hors så vidt muligt indhente ejers accept inden dyrlægen tilkaldes.
Viser hoppen tegn på akut livstruende sygdom eller skade, er Blue Hors uanset hvad, berettiget til, at tilkalde dyrlæge med henblik på behandling af hoppen, uden ejers forudgående accept. Udgifter hertil afholdes af ejer.

MANGLER
Manglende drægtighed ved brug af sæden, eller mangler ved hoppens afkom,
medfører ikke, at den anvendte sæd eller insemineringsforsøget er mangelfuldt.
Blue Hors bærer ingen risiko eller ansvar for hoppens hændelige undergang,
forringelse, pådragne skader eller lignende både under og efter opstaldningen, insemineringen og drægtigheden.

PRISER FOR INSEMINERING
For hopper, der opstaldes og insemineres på
Blue Hors i sæsonen, er prisen 1.000,- kr. + moms.
Prisen dækker afprøvning af hopper ved teaserhingst, follikelkontrol/scanning af æggestokke, utensilier og udstyr. Prisen er pr. hoppe og gælder for hele sæsonen 2019.
Drægtighedsscanning bliver foretaget efter aftale.
Prisen er 600,- kr. + moms, hvis hoppen scannes drægtig.
Derefter kontrolscannes der inden 15. august 2019 uden beregning.
Opstaldningspris pr. dag 125,- kr. + moms.
Eventuelle dyrlægebehandlinger i forbindelse med inseminering,
faktureres særskilt fra Ansager Hestehospital.

Ved inseminering med frossen sæd betales ALLE omkostninger af HOPPEEJER.

KONTAKT
Ringer man i bedækningssæsonen for at høre til sin hoppe, hvis denne står til inseminering på Blue Hors, bedes man venligst ringe EFTER klokken 14.00 på tlf. +45 76 41 36 23. Dette gælder dagene mandag, onsdag, fredag og lørdag.


Sædbestilling for Danmark
Lene Hansen
Tlf.: +45 76 41 36 15
Sædbestilling for Danmark
Lene Hansen
Tlf.: +45 76 41 36 15
Sædbestilling for udland
Susanne Møller
Tlf.: +45 76 41 36 12
Sædbestilling for udland
Susanne Møller
Tlf.: +45 76 41 36 12
Hesteinseminør/Avlsrådgivning
Martin Klavsen
Tlf.: +45 29 12 05 09
Hesteinseminør/Avlsrådgivning
Martin Klavsen
Tlf.: +45 29 12 05 09
Avlsrådgivning
Esben Møller
Tlf.: +45 20 14 39 11
Avlsrådgivning
Esben Møller
Tlf.: +45 20 14 39 11

Betalingsbetingelser

Første rate forfalder ved første inseminering. Anden rate forfalder 70 dage efter, såfremt der ikke foreligger negativ drægtighedsundersøgelse fra en dyrlæge.
Det er hoppeejers pligt at meddele Blue Hors/Stutteri Ask, hvis ikke hoppen er drægtig.

NB. ”Nye avlere” skal være opmærksom på, at hvis hoppen ikke bliver drægtig i 1. insemineringsperiode, kan hoppen insemineres igen, uden at man skal betale endnu en
1. rate. (1. rate er et engangsbeløb). Dette gælder for indeværende bedækningssæson.

Såfremt inseminering ønskes indberettet i et andet avlsforbund end
Dansk Varmblod, er det hoppeejers pligt at fremskaffe et “Deckschein”.

Til alle priser skal lægges pris for bedækningsattest samt moms.
Sædbokse skal returneres.

Der gives rabat på bedækningsprisen som følger:
Ved 3 egne hopper pr. sæson gives 10% rabat, som fratrækkes på 2. rate.
Ved 6 egne hopper eller mere gives 15% rabat, som fratrækkes på 2. rate.
Ved 10 egne hopper eller mere gives 20% rabat, som fratrækkes på 2. rate.
Bedækningssæsonen slutter 15. august 2019.

Hopper, der bliver insemineret første gang efter 15. juli 2019
og ikke bliver drægtige, får første rate overført til 2020.

FOR NOGLE HINGSTE KAN DER VÆRE TALE OM FRAVÆR PGA. STÆVNEDELTAGELSE. HOPPER VIL DA KUN KUNNE INSEMINERES MED FROSTSÆD. INSEMINATIONSOMKOSTNINGERNE VED FROSTSÆD BETALES AF HOPPEEJER.

Transportsæd

Ønskes hoppen insemineret hjemme,
kan kølesæd tilsendes eller afhentes efter nærmere aftale.

Transportsæd kan bestilles:
Mandag, onsdag, fredag og lørdag mellem kl. 8.00 – 9.00
på telefon +45 75 88 39 11/+45 76 41 36 15.

FORRETNINGSBETINGELSER FOR TRANSPORTSÆD
Alle omkostninger dvs. insemineringsomkostningerne og fragt betales af hoppeejer. Ved forsendelse af transportsæd varierer fragtomkostningerne.
Dag til dag levering til adressen: 200,- kr. + moms pr. sæddosis.
Kurérfragtbil (Jylland, Fyn og Sjælland): 300,- kr. + moms pr. sæddosis.
(Kun i perioden 1/4 – 15/8 2019).
Prisen er inkl. returnering af sædbokse til afsætningssted.

Afsætningssteder kan ses her:


Der leveres kølesæd mandag, onsdag, fredag og lørdag på faste leveringssteder i Danmark (Jylland, Fyn og Sjælland) for KUN 300,- kr. + moms pr. sæddosis.
Dvs. at sæden leveres samme dag, som den er tappet.
Prisen er inkl. returnering af sædbokse.
Køber indestår for at sædleverancen ikke anvendes til videresalg.

EMBRYO TRANSFER
Hvis hoppeejer ønsker at benytte sig af embryo transfer,
skal dette meddeles ved 1. sædbestilling.
Ved succesfuld skylning af flere embryoner, forfalder yderligere en 1. rate og efterfølgende en 2. rate, når rugehoppen er konstateret drægtig på 70 dage.
Ved nedfrysning af embryoner forfalder både 1. og 2. rate.
Det er hoppeejers pligt at dokumentere alle skylninger uanset resultat.

FROSSEN SÆD
Inseminering med frossen sæd foregår udelukkende hos de dyrlæger anført
på foregående side. Alle omkostninger forbundet hermed betales af hoppeejer.